Cysylltu â ni

Oes cwestiwn gyda chi?

Yn anffodus nid yw'n bosibl i ni ymateb yn bersonol i bob neges, ond rydyn ni'n gwerthfawrogi unrhyw adborth ac yn cofrestru pob sylw yn ofalus er sylw'r timau golygyddol a'r rheolwyr.

Cyn cysylltu â ni edrychwch drwy ein rhestr o gwestiynau cyffredin os gwelwch yn dda. Os nad yw'r ateb yma, cysylltwch â ni trwy un o'r dulliau canlynol. 

Cwyno

Os gwelwch chi'n dda, defnyddiwch y ffurflen Saesneg neu Gymraeg yn bbc.co.uk/complaints.

Ymholiadau Cyffredinol

Rydym yn gwerthfawrogi adborth cadarnhaol ac efallai y byddwn yn rhannu eich sylwadau yn ddi-enw ar ein gwefan neu ar gyfryngau cymdeithasol.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a’r Saesneg, ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Ffôn: 03703 500 700 * (Llun-Gwener rhwng 9.30am a 5.30pm).

E-bost: [email protected]

Post: Gwasanaethau'r Gynulleidfa BBC Cymru Wales, Bangor, LL57 2BY.

* Mae hi’n costio’r un faint i ffonio rhifau 0370 (cyfradd ar draws y DU) â chodau daearyddol 01/02. Gellir recordio galwadau at ddibenion hyfforddiant.

 

Cyfeiriadau holl safleoedd BBC Cymru

Defnyddiwch y wybodaeth isod ar gyfer pob ymholiad.

 

Aberystwyth

BBC Cymru, Prifysgol Aberystwyth, Adeilad Parry Williams, Aberystwyth, SY23 3AJ

Ffôn: 01970 833972

 

Bangor

BBC Cymru, Bryn Meirion, Bangor, Gwynedd, LL57 2BY

Ffôn: 01248 370880

 

Caerdydd

BBC Cymru Wales, 3 Sgwâr Canolog, Caerdydd, CF10 1FT

Ffôn: 02920 322000

 

Abertawe

32 Heol Alexandra, Abertawe SA1 5DT

Ffôn: 01792 468819

 

Wrecsam

BBC, Canolfan y Diwydiannau Creadigol, Prifysgol Glyndŵr, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW

Ffôn: 01978 221100

Gweler hefyd

Dilynwch ni

Change language: