Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 6

Episode 6 of 9

Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and readings from Coats in Paisley. Amongst the singers performing are Ruairidh Gray and Hamish Scott.

Prògram spioradail le laoidhean, sailm agus leughaidhean à Coats ann am Pàislig, air a lìbhrigeadh le Iain MacFhionghain. Am measg na seinneadairean bidh Ruairidh Gray, Hamish Scott, agus Rona NicLeòid le Donnchadh MacLeòid. Cuideachd, an còisir Binneas fo stiùir John Joe MacNèill. Bidh Angela NicAoidh a’ meòrachadh air cuspair creideimh le leughadh agus smuain, dàn is seallaidhean spioradail à Tiriodh ann an companachd Dòmhnall Eachann Meek agus bidh Chloe Steele a’ toirt dhuinn seirm adhraidh air a’ phìob à Manachainn nan Lios.

Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and readings from Coats in Paisley. Amongst the singers performing are Ruairidh Gray, Hamish Scott and Rona MacLeod with Duncan MacLeod. Also appearing is the choir Binneas conducted by John Joe MacNeil.

Angela MacKay selects reading and thought, plus spiritual poetry and landscapes from Tiree in the company of Donald E Meek and Chloe Steele performs a tune of worship on the pipes from Beauly Priory.

In Gaelic with English subtitles.

26 minutes

Last on

Tue 24 Jan 2023 23:30

Credits

Role Contributor
Presenter Iain Mackinnon
Production Manager Michael Pappas

Broadcasts